Leyenseweg

Deze website is bedoeld om u op de hoogte te houden over de nieuwbouwplannen op de locatie van het voormalige politiebureau aan de Leyenseweg in Bilthoven. U vindt hier informatie over de voorgenomen plannen en over het participatieproces dat samen met direct omwonenden en belanghebbenden plaatsvindt.

UPDATE: Wegens de situatie rondom het Covid-19 virus geven wij de bijeenkomsten op een andere manier vorm dan u gewend bent. Wij hebben besloten om de geplande eerste bijeenkomst van het Adviesteam online door te laten gaan. In onze agenda vindt u de planning voor de bijeenkomsten. Wij informeren het Adviesteam per mail over de ontwikkelingen rondom de bijeenkomst. Mocht u verder nog vragen hebben over de situatie, neem dan contact met ons op.

Project

De ontwikkelcombinatie Leyenseweg Bilthoven B.V., bestaande uit Aalberts Ontwikkeling en DID Vastgoedontwikkeling, hebben het voormalige politiekantoor aangekocht met als doel om op de locatie woningbouw te realiseren. De gemeente haakt graag aan bij dit het initiatief van de ontwikkelcombinatie en ziet door dit initiatief kansen om ook het naastgelegen volkstuinen complex te betrekken in de gebiedsontwikkeling. Door beide locaties in de gebiedsontwikkeling te betrekken wordt het plangebied groter en ontstaan meer mogelijkheden om een kwalitatief beter plan te maken met een groter woningbouwprogramma. De gemeente De Bilt heeft net als veel andere plekken in Nederland te maken met zeer veel woningzoekenden. Zowel jongeren als senioren en andere specifieke bewonersgroepen hebben behoefte aan woningen in de sociale en middeldure huur en koop. De woningbouwplannen op locatie van het politiebureau en de volkstuinen bieden de kans om iets aan het woningtekort te doen. Minimaal 30% van de woningen komt in het sociale segment, 10 tot 20% in het middeldure huursegment. Het overige deel zal beschikbaar komen voor het vrije sector segment.

De locatie van het voormalige politiebureau en de volkstuinen wordt aan de noordkant begrensd door het spoor en aan de westkant door de brandweerkazerne. Direct aan de oostkant grenst het terrein aan de woonwijk Vogelzang en aan de zuidkant ligt aan de andere kant van de Leyenseweg de nieuwe woonwijk. De locatie is op onderstaand kaartje aangegeven.

Proces

De initiatiefnemer en de gemeente De Bilt willen graag dat direct omwonenden en belanghebbenden meedenken in de totstandkoming van het uiteindelijke woningbouwplan. De gemeenteraad zal in de uiteindelijke besluitvorming meenemen of er voldoende aandacht is geweest voor de wensen, voorkeuren en zorgpunten van omwonenden.

In februari 2020 vond de startbijeenkomst voor de participatie met omwonenden plaats. De omwonenden konden tijdens de bijeenkomst kennis maken met de betrokkenen van de gemeente, de ontwikkelaar en De Wijde Blik, dat het participatieproces verder begeleidt. Verder kwam het participatieproces zelf aan bod. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken om eerst een aantal sessie te houden met een Adviesteam waar vertegenwoordigers van de verschillende omliggende straten deel van uitmaken. De uitwerking van de plannen wordt in dit Adviesteam besproken. Optioneel wordt ook nog gekeken of woonwensen van mogelijke toekomstige bewoners hierbij betrokken kunnen worden. Het resultaat wordt vervolgens weer in een buurtbrede bijeenkomst gepresenteerd. Alle buurtbewoners kunnen tussentijds het proces volgen via deze website, waar verslagen van en presentaties voor het Adviesteam komen te staan. De website wordt door De Wijde Blik beheerd.

Naar aanleiding van de bijeenkomsten en de participatie wordt er een participatieverslag geschreven met een overzicht van alle wensen, voorkeuren en zorgpunten, inclusief een overzicht met welke punten wel en niet in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad zijn verwerkt. Voor punten die niet zijn verwerkt wordt door de ontwikkelaar en de gemeente gemotiveerd aangegeven waarom dit niet mogelijk was. Het participatieverslag maakt deel uit van het planvoorstel waarover de gemeenteraad uiteindelijk besluit. De gemeenteraad van De Bilt neemt een beslissing over de voorgenomen woningbouwplannen.